دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. روشی برای ساده‌سازی الگوها در ترکیب وب‌سرویس‌ها و انتخاب بهینه ترکیب با ساختار احتمالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1400

10.22052/scj.2021.243188.1003

نرجس ظهیری؛ سید مرتضی بابامیر