دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مروری

مروری سیستماتیک بر مطالعات فدراسیون ابری از نقطه نظر صداقت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22052/scj.2022.246077.1047

علیرضا مهینی؛ امیرمسعود رحمانی؛ رضا برنگی


مقاله پژوهشی

روشی جدید جهت استخراج رگ های خونی در تصاویر دیجیتالی شبکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22052/scj.2022.243171.1000

معصومه جعفری


شناسایی گره‌های با قدرت انتشار بالا در شبکه‌های اجتماعی با درنظر گرفتن وزن‌های تاثیر مثبت و منفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1401

10.22052/scj.2022.243233.1019

سیدادیب شیخ احمدی؛ سید امیر شیخ احمدی؛ شهناز محمدی مجد


رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک به کمک روش جدید گروهی بر پایه ی ماشین بردار پشتیبان (مطالعه موردی بانک پاسارگاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22052/scj.2022.243227.1016

مجید ابتیاع؛ سیدمحمد حسینی؛ رامین خوچیانی


مقاله مروری

مروری بر امنیت شبکه‌های مخابراتی مورد استفاده در شبکه‌های توزیع برق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

10.22052/scj.2022.242847.0

فاطمه سعیدنژاد؛ مهدی مجیدی


مقاله پژوهشی

تعیین برش زمانی پویا در الگوریتم زمانبندی نوبت گردشی با استفاده از یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22052/scj.2022.243181.1002

سحر نجفی؛ سمیرا نوفرستی


توسعه نرم‌افزار شبیه‌ساز تغییرات دما در پوسته‌های جامد با بهره‌گیری از ترکیب تکنیک واقعیت افزوده و دینامیک سیالات محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

10.22052/scj.2022.243355.1030

فاطمه محبی نژاد؛ محمدکاظم مؤیدی؛ فرانک فتوحی


پیش بینی رابطه زوجین در دوره کرونا با استفاده از انتخاب ویژگی مبتنی بر همبستگی و یادگیری ماشین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1401

10.22052/scj.2022.243472.1040

علی اصغر اخوان مهدوی؛ الهام مهدی پور


مقاله مروری

مروری بر نیازمندی‌های امنیتی در فرآیند تولید نرم افزار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.22052/scj.2022.242857.0

حامد دهدشتی جهرمی؛ حانیه قربانی مقدم؛ بهناز جاماسب


مقاله پژوهشی

سیستم تشخیص اتوماتیک پلاک خودرو مبتنی بر عملیات مورفولوژی و پردازش هیستوگرام عمودی تصویر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1401

10.22052/scj.2022.243224.1014

صادق فدایی؛ علی کواری؛ عباس دهقانی؛ کیوان رحیمی زاده


Microgrid Frequency Regulation by Using of Electric Vehicles Controlled by Fuzzy Controller with Optimized Rules and Membership Functions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22052/scj.2022.246259.1058

صابر فلاحتی علی آبادی؛ سید عباس طاهر


An Efficient Parallel Critical Path Tracing for Path Delay Fault Simulation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

10.22052/scj.2022.246420.1068

حسین صباغیان بیدگلی؛ احمد احترام؛ حسین قسوری؛ مجید دلشاد؛ شاهین حسابی


استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی لاشخور برای آستانه‌گیری چند سطحی تصاویر سی‌تی اسکن مغز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1401

10.22052/scj.2022.243342.1027

محسن عشوریان؛ علی ارشقی؛ لیلا قابلی


یک الگوریتم عددی برای تعیین ضریب وابسته به زمان در یک مساله معکوس سهموی با استفاده از پایه موجک چندگانه لژاندر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1401

10.22052/scj.2022.243311.1028

حمیدرضا تبریزی دوز؛ فاطمه حاجی رمضانعلی


Reduced Order Framework for 2D Heat Transfer Simulation Under Variations of Boundary Conditions Based on Deep Learning Algorithm

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1401

10.22052/scj.2022.246176.1054

سمیه افضلی؛ محمدکاظم مؤیدی؛ فرانک فتوحی


بررسی یک مدل اپیدمیک فازی ریاضی برای انتشار ویروس کرونا دریک جمعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1401

10.22052/scj.2022.246053.1045

عباس اکرمی؛ محمود پارسامنش


جداسازی عروق در تصاویر رنگی شبکیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22052/scj.2022.246288.1060

معصومه جعفری


شناسایی و تصحیح داده‌های متعارض برپایه محاسبات لبه‌ای در اینترنت اشیاء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1401

10.22052/scj.2022.246016.1042

یاسر حسینی؛ سیدیاسر هاشمی


بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و ویژگی‌های هیستوگرام اختلاف بافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1401

10.22052/scj.2022.246175.1053

محمدمهدی علیان نژادی؛ مصطفی حسینی؛ حامد غضنفری؛ احمد کمندی


استخراج قوانین از توصیف و مدل‌سازی آن‌ها با استفاده از شبکه‌های فازی پتری رنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آبان 1401

10.22052/scj.2022.246562.1078

مینا چاوشی؛ سید مرتضی بابامیر