تعهدنامه نویسندگان

"تعهدنامه" شامل تعهدات نویسندگان هنگام ارسال مقاله شامل نام و ترتیب نویسندگان، عدم ارسال مقاله به سایر منابع تحقیقاتی، اخذ مجوز از دستگاه های دولتی هنگام استفاده از اطلاعات آنها و ... است. مجله علمی محاسبات نرم نویسندگان را ملزم به ضمیمه کردن این نامه در هنگام ارسال مقاله می نماید. بنابراین نویسنده مسئول باید تعهدنامه را از وبگاه مجله دریافت، تکمیل و برای امضا به همه نویسندگان ارسال نماید.

برای دریافت فایل تعهدنامه نویسندگان اینجا کلیک کنید.

 

چه اتفاقی می‌افتد اگر نویسنده مسئول فایل تعهدنامه را ناقص ارسال نماید؟

ناقص بودن این فرم سبب جلوگیری از ادامه فرآیند داوری مقاله شده و این موضوع برای اصلاح به اطلاع نویسنده مسئول می‌رسد.