دستور العمل نگارش چکیده ی مبسوط انگلیسی

دستور العمل نگارش چکیده ی مبسوط انگلیسی (Extended Abstract) برای مقالات فارسی

 

به اطلاع نویسندگان محترم می‌رساند بر اساس رویکرد جدید مجله علمی محاسبات نرم و در راستای لزوم توجه به کیفیت مقالات دریافتی و متعاقب پذیرش مجله در چکیده‌نامه اسکوپوس و همچنین اراده و اهتمام مدیریت و هیأت تحریریه مجله با هدف نمایه شدن در چکیده‌نامه‌ها و نمایه‌های بیشتر و معتبرتر و در نتیجه افزایش اعتبار و مجله در نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین المللی و نظام‌های رتبه‌بندی و اعتبارسنجی رسمی، مقرر شد که چکیده مبسوط انگلیسی (بین 2 تا 4 صفحه) با فرمت ذیل پس از پذیرش مقاله بر اساس آخرین نسخه ی اصلاح شده مقاله (با تاکید بر «روش پیشنهادی» و «نتایج»، توسط نویسندگان تهیه و از طریق سایت مجله ارسال گردد.

 نویسندگان بایستی ویرایش چکیده مبسوط انگلیسی ارسالی را به دقت بررسی کنند و در صورت نیاز گواهی مبنی بر بررسی چکیده توسط زبان شناس ارائه دهند. دقت داشته باشید که چکیده ها برای مشابهت یابی بررسی خواهند شد.

 

فرمت چکیده مبسوط:

1. عنوان چکیده مبسوط (که متناظر با عنوان فارسی مقاله ارسالی است)

2. نام نویسندگان و مشخص کردن نویسنده مسئول مقاله

3. وابستگی‌های سازمانی نویسندگان به همراه ایمیل آنها

4. چکیده شامل حداقل 100 و حداکثر 250 کلمه

5. کلید واژه ها حداقل 3 و حداکثر 5 کلمه

6. مقدمه مختصر

7. یافته ها

8. نتیجه گیری

9. منابع (حداکثر 10 منبع) دقت کنید که منابع بایستی قالب ارائه شده در راهنمای نگارش مقاله را حفظ کند.

 

پیش از ارسال چکیده، فایل tex را به نام نویسنده مسئول (به انگلیسی) به همراه کد مقاله تغییر دهید. برای مثال اگر نام نویسنده مسئول Saeed Doostali و کد مقاله که توسط سامانه مجله به مقاله اختصاص داده شده است به صورت A-102 باشد، نام فایل tex باید به شکل SDoostali-A-102 تغییر کند. در نهایت فایل های مرتبط با چکیده را در قالب فایل فشرده (rar) به همراه PDF ساخته شده از طریق سامانه مجله ارسال کنید. از تغییر قالب ارائه شده خودداری کنید.

 

قالب TEX چکیده مبسوط را می توانید از اینجا دریافت کنید.

 

 قابل ذکر است که در صورت پذیرش مقاله، لازم است که چکیده مبسوط انگلیسی توسط نویسندگان حداکثر 10 روز بعد از پذیرش مقاله از طریق سایت مجله ارسال گردد.