مدلهای عامل مبنا و کاربرد آن در بررسی خطرات انتقال بیماری‌ همه‌گیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.22052/scj.2024.253185.1165

چکیده

در این مقاله به کمک مدل‌سازی مبتنی بر عامل، نحوه انتشار و انتقال بیماری‌های اپیدمی (به‌ویژه در محیط‌های کوچک) را بررسی کرده‌ایم. در مدل بررسی شده، فرآیند انتقال مکانی-زمانی نیز برای هر عامل در نظر گرفته شده است. همچنین تصمیم گیری عوامل مورد بررسی، بر اساس قوانینی خواهد بود که برایشان تهیه شده است. برای تعریف ویژگی‌های اجتماعی اصلی و همچنین شرایط سلامتی مورد استفاده در طول تعامل عوامل با یکدیگر، یک پروفایل فردی برای هر عامل در مدل پیش‌بینی می‌شود. بر اساس آنچه در شبیه سازی ها به دست آمد، مدل سازی مبتنی بر عامل در کنترل بیماری همه‌گیر (به ویژه در محیط های کوچک) از قابلیت بالایی برخوردار بوده و می تواند جایگزین ارزشمندی برای مدل های قبلی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Agent-based models and their application in investigating the risks of epidemic disease transmission

نویسندگان [English]

  • Mahmood Dadkhah
  • Nazli Besharati
Department of Mathematics, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this article, with the help of agent-based modeling, we have investigated the way epidemic diseases are spread and transmitted (especially in small environments). In the reviewed model, the spatio-temporal transfer process is also considered for each agent. Also, the decision of the investigated agents will be based on the rules prepared for them. To define the main social characteristics as well as the health conditions used during the interaction of the agents with each other, an individual profile is predicted for each agent in the model. Based on what was obtained in the simulations, agent-based modeling has high capabilities in epidemic control (especially in small environments) and can be a valuable alternative to previous models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agent- based models
  • epidemic
  • disease transmission models
  • Covid-19
  • simulation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 14 تیر 1402
  • تاریخ بازنگری: 03 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1402