اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 610
تعداد پذیرش 105
تعداد عدم پذیرش 262
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 187

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 104
تعداد مشاهده مقاله 391
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 305
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 17 %