اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 845
تعداد پذیرش 202
تعداد عدم پذیرش 382
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 207

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 189
تعداد مشاهده مقاله 125280
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 62649
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 24 %