طراحی مدلی پایدار برای مسئله زمان‌بندی قطارهای متروی تهران با رویکرد بهینه‌سازی استوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، تهران، ایران

10.22052/scj.2024.248714.1120

چکیده

در این تحقیق، هدف ارائه الگویی برای بهینه‌سازی استوار مسئله زمان‌بندی قطارهای حمل‌ونقل ریلی درون‌شهری (مترو) بود. لذا یک روش جدید برای حل مسئله بهینه سازی استوار زمان بندی قطارهای مترو بر مبنای شیوه های شبیه سازی ارائه گردید. بنابراین الگوی یافتن سرفاصله‌های بهینه در خطوط متروی تهران با استفاده از روش برنامه ریزی خطی در مطالعه حاضر به نحوی دنبال گردید که میانگین مدت انتظار در سکوهای ایستگاه ها بهینه شده و نرخ تردد قطارها در خطوط ریلی براساس تقاضای مسافری بهبود یابد. در الگوی شبیه سازی محدودیت ها؛ زمان توقف قطارها در ایستگاه ها، ظرفیت ایستگاه های مترو، امکان سبقت گیری در مواقع اضطراری و رعایت حاشیه ایمنی قطارها با توجه به شرایط عمومی شبکه های مترو در نظر گرفته شده است. در این تحقیق همچنین فرض بر آن بوده است که پارامترهای ظرفیت و زمان طی قطعات توسط ناوگان قطارها پارامترهای غیرقطعی باشد و بر این اساس برای حل مسئله زمانبندی حرکت قطارها یک الگوی جدید بهینه سازی استوار با استفاده از شیوه های شبیه سازی ارائه شده است. در پایان نیز یافته های مطالعه موردی خط یک متروی تهران و نتایج به دست آمده از آن، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a stable model for the Tehran subway train scheduling problem with a robust optimization approach

نویسندگان [English]

  • Davood Jafari
  • Mehran Khalaj
  • Pejman Salehi
Faculty of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Parand Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, the aim was to present a model for robust optimization of the scheduling problem of intra-city rail transport trains (metro). Therefore, a new method was presented to solve the problem of robust optimization of subway train timings based on simulation methods. Therefore, the pattern of finding the optimal head distances in Tehran subway lines was followed in the present study in such a way as to optimize the average waiting time at the station platforms and improve the traffic rate of trains in the railway lines based on passenger demand. In the simulation model of limitations; The stopping time of the trains at the stations, the capacity of the metro stations, the possibility of overtaking in emergency situations and the observance of the safety margin of the trains have been considered according to the general conditions of the metro networks. In this research, it has also been assumed that the parameters of the capacity and time of the parts by the fleet of trains are non-deterministic parameters, and based on this, a new robust optimization model has been presented using simulation methods to solve the problem of scheduling the movement of trains. At the end, the findings of the case study of line one of the Tehran subway and the results obtained from it are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Robust ness
  • optimization
  • timetable
  • metro
  • train