وظایف داوران

نکاتی درباره پذیرش داوری مقاله

 • داور انتخابی می‌بایست بعد از بررسی خلاصه مقاله، بلافاصله سردبیر مجله را از تصمیم خود در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوری (به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا ...) مطلع نماید. همچنین در صورت عدم پذیرش داوری، انتظار می‌رود داور سردبیر را در انتخاب داور جایگزین یاری کند.
 • داور به لحاظ حرفه‌ای باید در حوزه موضوعی مقاله صاحب نظر و متخصص باشد. داور نباید مقالاتی که با حوزه تخصصی وی فاصله دارد را بپذیرد. همچنین شایسته است داور از پذیرش داوری مقالاتی که با موضوعات آنها اختلاف نظر اصولی دارد و ممکن است نتواند در مورد آنها بررسی منصفانه‌ای انجام دهد، اجتناب کند.
 • داور نباید مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت‌های خاصی به وسیله آن حاصل و یا روابط شخصی در آن مشاهده می‌شود را برای داوری قبول کند.
 • داور نباید داوری مقالاتی که در انجام، تجزیه و تحلیل یا نوشتن آن مشارکت داشته است، را قبول نماید.
 • پس از پذیرش داوری، داور باید کلیه اطلاعات موجود در مقالات را محرمانه تلقی نموده و از دراختیار دیگران قراردادن و بحث درباره جزئیات آن با دیگران خودداری نماید.
 • داور حق ندارد بجز با مجوز سردبیر مجله، داوری یک مقاله را به فرد دیگری از جمله همکاران هیات علمی یا دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود بسپارد. نام هر کسی که در داوری مقاله کمک نموده باید در گزارش داوری به سردبیر ذکر و در مدارک مجله ثبت گردد.
 • داور اجازه تماس مستقیم با نویسندگان در رابطه با مقالات در حال داوری را ندارد. هرگونه تماس با نویسندگان مقالات فقط از طریق دفتر مجله انجام خواهد گرفت.
 • از داوران انتظار می‌رود در گزارش "رفتار غیراخلاقی انتشاراتی و پژوهشی" و ارسال مستندات مربوطه، به سردبیر مجله اهتمام به خرج دهند.

 

دستورالعمل داوری مقاله

از داوران درخواست می‌شود هنگام ارزیابی کیفیت مقاله به نکات زیر توجه داشته باشند.

1. آیا مقاله ارسالی واضح، صحیح و در محدوده مجله است؟

 • آیا مشکلات و اهداف کار به وضوح بیان شده است؟
 • آیا موضوع کار در محدوده مجله است؟
 • آیا مقاله ارسالی صحیح و عاری از خطاهای آشکار است؟
 • آیا روش کار دقیق و به درستی شرح داده شده است؟

2. آیا این اثر برای خوانندگان ارزشمند و جالب است؟

 • آیا مقاله ارسالی یک مقاله پژوهشی، جدید و مرتبط با نویسندگان آن است؟ آیا حاوی نتایج جدیدی است که نتایج تحقیقات علمی قبلی در زمینه خودد را پیش می‌برد؟
 • آیا بخشی از مقاله پیش از این در جاهای دیگر چاپ شده است؟ آیا این سرقت ادبی محسوب می‌شود؟
 • آیا مقاله از نظر علمی درست است و گمراه کننده نیست؟
 • آیا مقاله ارسالی از نظر علمی کامل و جامع است؟ آیا اطلاعات مهم و حیاتی دارد که باید در آن ذکر شوند؟
 • آیا در مقاله به منابع به روز و معتبر بین المللی ارجاع داده شده است؟ آیا نتایج با کارهای روز و معتبر مقایسه شده است؟

3. آیا ارائه ایده‌ها رضایت بخش است؟

 • آیا عنوان مقاله محتوای مقاله را به خوبی شرح می‌دهد؟
 • آیا چکیده به خوبی برای توصیف اطلاعات ضروری نوشته شده است؟
 • آیا بخش مقدمه و کارهای مرتبط به خوبی نوشته شده و رضایت بخش است؟
 • آیا روش پیشنهادی با جزئیات شرح داده شده است؟
 • آیا بخش نتیجه گیری به خوبی نتایج تحقیق را شرح داده است؟
 • آیا نوشتار مقاله فصیح و عاری از خطا است؟

 

نکاتی برای نوشتن گزارش داوری

از داوران درخواست می‌شود هنگام نوشتن گزارش داوری خود باید به نکات زیر توجه کنند.

1. دو بخش برای نوشتن نظر شما وجود دارد، یکی برای اعلام نظرات به سردبیر و دیگری برای اعلام نظرات به نویسندگان. نظرات شما به سردبیر فقط توسط هیات تحریریه مشاهده می‌شود و برای نویسندگان فاش نخواهد شد.

2. لطفا یک توصیه کلی برای موافقت یا مخالف با انتشار مقاله ارسالی به سردبیر ارائه دهید.

3. اگر فکر می‌کنید که مقاله ارسالی نیاز به تجدید نظر دارد، لطفا نظرات و پیشنهادات سازنده خود را برای بهبود کیفیت و نوشتار مقاله ارائه دهید.

4. هنگام ارائه پیشنهادات در مورد تجدید نظرها، اجباری یا اختیاری بودن آنها را مشخص کنید.

5. برای بررسی به موقع و سریع مقالات، فقط یک بار به تمام خطاهای مقاله اشاره کنید و پس از ارائه نسخه اصلاح شده توسط نویسندگان، انتقادات جدیدی را وارد نکنید. این امر روند بررسی را به تاخیر می‌اندازد.