الگوریتم فرا ابتکاری نفرون-2 (NOA-2)، جهت حل مسائل بهینه سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه صنایع، موسسه آموزش عالی نقش جهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی نقش جهان، اصفهان، ایران

چکیده

الگوریتم‌های بهینه سازی فراابتکاری امروزه در حل مسائل بهینه‌سازی محبوبیت فراوانی پیدا کرده‌اند. با استفاده از این دسته الگوریتم‌های می‌توان به راحتی و دور از پیچیدگی بسیاری از مسائل حوزه مهندسی را حل نمود. الگوریتم بهینه‌سازی نفرون(NOA ) نیز از این دسته الگوریتم‌ها می‌باشد. این الگوریتم الهامی از عملکرد نفرون در کلیه انسان است. ساختار الگوریتم NOA پیشنهاد شده در این مقاله طبق رفتار نفرون مشتمل بر 4 بخش؛ جداسازی، جذب، تراوش، و دفع است. برای ارزیابی عملکرد، به بررسی نتیجه اجرای الگوریتم NAO و پنج الگوریتم بهینه‌سازی معروف دیگر بر روی هفت مساله بهینه‌سازی پرداخته شده‌است. در این ارزیابی، دو معیار کیفیت جواب (تابع هدف)، و زمان حل محاسباتی برای ارزیابی و مقایسه در نظر گرفته می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم NAO نسبت به سایر الگوریتم‌ها بهترین تابع هدف را در زمان معینی یافته و همچنین در زمان کمتری نسبت به سایر الگوریتم‌ها جواب بهینه هفت مساله مورد مطالعه را بدست آورده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nephron-2 Meta-Heuristic Algorithm (NOA-2), to Solve Optimization Problems

نویسندگان [English]

  • Reza Behmanesh 1
  • Negar Majma 2
1 Industry Eng. Dep., Naghshejahan Higher Education Institute, Isfahan, Iran
2 Computer Eng. Dep., Naghshejahan Higher Education Institute, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Meta-heuristic optimization algorithms have become very popular nowadays in solving optimization problems. By using this group of algorithms, many engineering problems can be solved easily and away from complexity. Nephron Optimization Algorithm (NOA) is one of these algorithms. This algorithm is inspired by the functioning of the nephron in the human kidney. The structure of the NOA algorithm proposed in this article according to the behavior of the nephron consists of 4 parts; Separation, absorption, transpiration, and excretion. In order to evaluate the performance, the results of NAO algorithm and five other famous optimization algorithms on seven optimization problems have been investigated. In this evaluation, two measures of solution quality (objective function) and computational solution time are considered for evaluation and comparison. The results show that the NAO algorithm found the best objective function in a certain time compared to other algorithms and also obtained the optimal solution of the seven studied problems in less time than other algorithms

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimization
  • Nephron Algorithm
  • Metaheuristics
  • Diversification
  • optimization problems

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1402
  • تاریخ دریافت: 19 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 10 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1402