سامانه کمک طراحی پارچه بر اساس الگوریتم ژنتیک محاوره‌ای

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه طراحی پارچه و لباس-دانشکده هنر- دانشگاه علم و هنر -یزد

2 مدرس مدعو-گروه طراحی پارچه و لباس- دانشگاه علم و هنر - یزد

3 دانش اموخته کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس- دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده

امروزه با گسترش فناوری دیجیتال، جایگاه کاربرد رایانه در ایجاد خلاقیت هنری به خصوص طراحی پارچه و لباس دارای اهمیت بسزایی است. لازم به ذکر است که در شیوه‌های سنتی، امکان تعامل با مصرف‌کننده تا پایان فرآیند طراحی وجود ندارد و در صورت عدم تائید طرح نهایی توسط وی، کلیه مراحل طراحی می‌بایست مجدداً تکرار شود. این سیستم های نرم افزاری طراحی، فقط برای افراد حرفه ای خوب کار می کنند و کار با آنها برای افراد غیرحرفه ای مشکل می باشد. بنابراین لزوم استفاده از سامانه هایی که بتوان با حفظ سرعت طراحی، از تعامل بین کاربر و سیستم نیز استفاده کند، در این حوزه ضروری می باشد. در این تحقیق، سامانه کمک طراحی پارچه بر اساس الگوریتم زنتیک محاوره ای توسعه داده شده است. به منظور طراحی پارچه از نقش‌مایه‌ها و رنگ‌های موجود در گلیم‌های قشقایی و همچنین نوع چیدمان نقش‌مایه‌ها در گلیم استفاده شد. طرح‌های تولید شده توسط سامانه برای برآورد میزان برازندگی در معرض دید کاربر قرار می‌گیرد. بر طبق ارزیابـی کاربر، طرح‌های ضعیف‌تر کنار گذاشته‌شده و طرح‌های قوی‌تر با گذر مجدد از سـامانه، ارتقا یافته و درنهایت طرح مطلوب ایجاد می‌گردد.
نتایج نشان داد که استفاده از سامانه ارائه شده‌ در صنعت طراحی پارچه؛ طراحان، خریداران و حتی تولیدکنندگان پارچه را قادر می‌سازد در روند طراحی پارچه اعمال سلیقه نمایند. آن‌گونه که از نظر کاربران استنباط می‌شود کاهش زمان فرآیند طراحی، کاهش هزینه‌های مربوط و نیز دستیابی به طرح‌های متعدد در حداقل زمان ممکن از مزایای این سامانه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fabric design-assisted system based on interactive genetic algorithm

نویسندگان [English]

  • seyed mahmoud tabatabaei 1
  • vajihe mozafari 2
  • attiyesadat karimpour 3
1 art faculty- science and arts university-yazd
2 phd- art faculty- science and arts un. - yazd
3 ms- art faculty- science and arts un.- yazd
چکیده [English]

Nowadays, with the development of digital technology, the place of computer is important in art, especially in fabric and cloth design. It should be noted that in traditional methods, it is not possible to interact with the consumer until the end of the design process. Typical design software systems only work well for professionals and are difficult for non-professionals to work with.
The purpose of this study is to proposed a fabric design assistance system using Qashqai kilim designs based on interactive genetic algorithm. In order to design the fabric, the patterns and colors available in Qashqai kilims as well as the type of pattern arrangement in the kilims were used. The designs produced by the system are exposed to the user to estimate the degree of fit. According to the user's evaluation, weaker designs are discarded and stronger designs are upgraded by re-going through the system, and finally the desired design is created. The result show that use of this system in the fabric design industry enables designers, buyers and even fabric manufacturers to taste in the design process of the fabric. As it is inferred from the users' point of view, reducing the design process time, and achieving multiple designs in the shortest time possible are the benefits of this system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interactive genetic algorithm
  • Fabric design
  • Software
  • Kilim
  • Fabric design assistance system