روشی برای ساده سازی الگوها با ساختار احتمالی در ترکیب سرویس وب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

یکی از موضوعات چالش برانگیز در زمینه خدمات وب، ترکیب وب سرویس است. یک مدل ترکیبی از خدمات وب، تعامل بین تعدادی از خدمات وب برای یک هدف خاص است. برای هر وب سرویس، خدمات کاندید با عملکرد یکسان اما پارامترهای کیفیت متفاوت وجود دارد. تاکنون روش های زیادی برای ترکیب بهینه وب سرویس ارائه شده است، اما به ندرت روشی برای ترکیب وب سرویس ها با ساختارهای احتمالی پیچیده ارائه شده است. در این مقاله ابتدا دو الگوی جدید از حلقه های تودرتو و موازی را شناسایی کرده و سپس به منظور کمک به انتخاب کاندید بهینه، روش جدیدی برای ساده‌سازی ترکیب وب سرویس‌ها ارائه می شود. در این روش گراف ترکیب وب سرویس به دو دسته تقسیم می شود: 1) گراف ترکیب وب سرویس بدون الگوی شرطی و 2) گراف ترکیب وب سرویس با الگوی شرطی. در گراف های با الگوهای شرطی، احتمال هر مسیر به تعداد تکرارهای آن مسیر تبدیل می‌شود و سپس از الگوریتم NSGAII برای تعیین بهترین مسیر در نمودار و یافتن راه‌حل‌های واقعی‌تر استفاده می‌شود که به طور متوسط ​​منجر به بهبود متغیرهای کیفیت مانند در دسترس بودن به میزان 17 درصد، زمان پاسخ به میزان 16 درصد و هزینه به میزان 0.07 درصد نسبت به روش ساده سازی احتمالی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A method to simplify patterns with probabilistic structure in web service composition

نویسندگان [English]

  • Seyed Morteza Babamir
  • Narges Zahiri
Department of Computer, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

One of the challenging issues in the field of web services is web service composition. A hybrid model of web services is the interaction between a number of web services for a specific purpose. For each web service, there are candidate services with the same function but different quality parameters. So far, many methods have been presented for the optimal web service composition, but rarely a method has been presented for web services composition with complex probabilistic structures. In this article, we first identified two new patterns of nested and parallel loops. Then, in order to help the optimal candidate selection, a new method was proposed to simplify the web services composition. In this method, the web-service composition graph is divided into two ways: 1) web-service composition graph without a conditional pattern and 2) web-service composition graph with the conditional pattern. In graphs with conditional patterns, the probability of each path is converted to the number of repetitions of that path, and then the NSGAII algorithm is used to determine the best path in the graph and find more realistic solutions, which on average leads to improvement of quality parameters of availability by 17 percent, response time by 16 percent and cost by 0.07 percent compared to the probabilistic simplification method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web service composition graph simplification
  • optimal selection of web services
  • complex probabilistic structures
  • evolutionary algorithms
  • NSGAII algorithm