فرایند پذیرش مقالات

بازبینی مقالات بخش مهمی از فرایند انتشار برای کارهای علمی است و توسط همه مجلات علمی معتبر مورد استفاده قرار می گیرد. این یک فرایند عینی است که اغلب بازخورد مفیدی را به نویسندگان ارائه می‌‎دهد و اطمینان می‌دهد که کار آنها به بهترین شکل ممکن ارائه شده است. هیئت تحریریه مجله محاسبات نرم مایل است از این فرصت استفاده کرده و از داورانی که در گذشته، حال و آینده با مجله همکاری دارند تشکر کند، زیرا وقت ارزشمند خود را در اختیار ما قرار داده و سهم مهمی در موفقیت این مجله داشته‌اند.

 

بررسی و غربالگری اولیه: هر مقاله ارسالی توسط یکی از اعضای هیئت تحریریه بسته به زمینه مقاله ارسالی، مورد بازبینی قرار گرفته و در صورت داشتن کیفیت لازم و همچنین قرار داشتن در محدوده مجله، داوران مرتبط را پیشنهاد می‌کند. نویسندگان مقاله‌هایی که در این مرحله رد شده‌اند، حداقل طی یک هفته پس از ارسال از این امر اطلاع خواهند یافت.

 

فرایند بازبینی: سردبیر از داورانی که با مشورت اعضای مناسب هیئت تحریریه از بین متخصصان حوزه تخصصی مقاله انتخاب شده‌اند، مشاوره می‌گیرد. از داوران خواسته می‌شود که درباره اصالت و صحت علمی مقاله ارسالی اظهارنظر کنند و اصلاحات مورد نیاز، عدم ارجاع به مقالات مرتبط، و حتی انحراف از دستورالعمل‌های اخلاقی را یادآور شوند. داور ممکن است مقاله ارسالی را برای پذیرش، انجام اصلاحات جزئی. پذیرش مشروط به تکمیل موفقیت‌آمیز یک بازنگری کلی، ارزیابی مجدد پس از تجدید نظر کلی توصیه کرده و یا آن را رد کند. برای اعلام نظر درباره مقاله ارسالی، مجله محاسبات نرم نظر یکسان دو داور را در نظر گرفته است. زمان صرف شده برای فرآیند بازبینی بسته به عواملی مانند در دسترس بودن داوران مناسب، تعداد و ماهیت بازنگری‌های درخواستی و غیره متفاوت است، اما ما در مجله محاسبات نرم تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم تا این روند در اسرع وقت به پایان برسد. به هر حال، میانگین بازه زمانی فرایند داوری اولیه در این مجله دو ماه و میانگین زمان فرایند داوری تا پذیرش شش ماه می‌باشد.

 

محرمانه بودن: روند بازبینی با اطمینان کامل انجام می‌شود و هویت داور در هیچ نقطه‌ای برای نویسندگان فاش نمی‌شود.

 

تصمیم نهایی: پس از اتمام فرایند بازبینی، سردبیر تصمیم نهایی را در مورد پذیرش یا رد مقاله می‌گیرد. این تصمیم به همراه بازخوردهای داوران به نویسنده مربوطه اعلام می‌شود.