لیست داوران سال 1400

لیست داوران محترم مجله علمی محاسبات نرم مربوط به دو دوره سال 1400 به ترتیب حروف الفبا در ذیل قابل مشاهده است. در ضمن با توجه به پیوستن Publons به Web of Science، در بخش صفحه Publons پیوند صفحه Web of Science مربوط به داوران محترم درج شده است.

 

ردیف نام خانوادگی، نام وابستگی سازمانی تخصص داور صفحه Publons
1 اشرفی، علیرضا دانشگاه کاشان ریاضی کاربردی مشاهده
2 افتخاریان، محسن دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان پردازش تصویر  
3 الهی، عبدالکریم دانشگاه آزاد بهشهر داده کاوی مشاهده
4 آزادی پرند، فرشته دانشگاه علامه طباطبایی علوم کامپیوتر مشاهده
5 آکوشیده، علیرضا شهید بهشتی پردازش متن مشاهده
6 بابامیر، سید مرتضی دانشگاه کاشان روش‌های رسمی، آزمون مشاهده
7 بهکمال، بهشید دانشگاه فردوسی مشهد داده کاوی مشاهده
8 خدامی مرقی، زهرا مرکز آموزش عالی محلات مکانیک  
9 خسروی، آرش مرکز آموزش عالی محلات داده کاوی  
10 دانشور، امیر دانشگاه آزاد اسلامی، تهران داده کاوی  
11 درخشانی درآبی، کاوه دانشگاه اراک علوم اقتصادی مشاهده
12 دوست علی، سعید دانشگاه کاشان محاسبات ابری، شبکه مشاهده
13 رافع، وحید دانشگاه اراک روش‌های رسمی مشاهده
14 رسولی کناری، عبدالرضا دانشگاه صنعتی قم یادگیری ماشین مشاهده
15 رمضان پور، محمدرضا  واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی محاسبات ابری و مه مشاهده
16 سرائیان، شیده دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان یادگیری ماشین مشاهده
17 سعادتمندی، عباس دانشگاه کاشان ریاضی مشاهده
18 سلیمانی نیسیانی، بهزاد دانشگاه کاشان داده کاوی مشاهده
19 سوری، علیرضا Halic University, Turkey داده کاوی مشاهده
20 سیگاری، محمد حسین دانشگاه صنعتی قوچان پردازش تصویر مشاهده
21 شعبانی نیا، الهام دانشگاه صنعتی سیرجان پردازش تصویر  
22 شمسی، مصطفی دانشگاه امیرکبیر بهینه سازی مشاهده
23 صداقت، شهرزاد دانشگاه صنعتی شریف محاسبات ابری و مه مشاهده
24 صف آرا، فاطمه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر پردازش تصویر مشاهده
25 طباطبائی، شایسته مجتمع آموزش عالی سراوان شبکه های کامپیوتری مشاهده
26 علیان نژادی، محمدمهدی دانشگاه علم و فناوری مازندران پردازش تصویر مشاهده
27 فتوحی، حسین Mälardalen University, Sweden داده کاوی مشاهده
28 قبائی آرانی، مصطفی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم محاسبات ابری و مه مشاهده
29 قره پتیان، گئورک دانشگاه امیرکبیر برق - قدرت مشاهده
30 کریمی، علی دانشگاه کاشان برق - قدرت مشاهده
31 گلی، سلمان دانشگاه کاشان شبکه های کامپیوتری مشاهده
32 مامندی، احمد واحد پرند، دانشگاه آزاد اسلامی مکانیک - هوافضا مشاهده
33 متین فر، فرزام دانشگاه علامه طباطبایی هوش مصنوعی  
34 مجمع، نگار موسسه آموزش عالی نقش جهان یادگیری ماشین مشاهده
35 محبی، اکبر  دانشگاه کاشان ریاضی کاربردی  
36 مرادی، پرهام دانشگاه کردستان هوش مصنوعی مشاهده
37 مظاهری تهرانی، داود مرکز آموزش عالی محلات بیوتکنولوژی مشاهده
38 منصوری زاده، محرم دانشگاه بوعلی سینا پردازش تصویر مشاهده
39 موسوی راد، جلال University of Beira Interior, Portugal پردازش تصویر مشاهده
40 نادمی، یونس دانشگاه آیت اله بروجردی علوم اقتصادی مشاهده
41 نجارپور، مجید دانشگاه علم و صنعت برق - قدرت مشاهده
42 هاشمی، حامد  دانشگاه کاشان برق - قدرت  
43 وهابی، مریم Mälardalen University, Sweden داده کاوی مشاهده