دستوالعمل ارجاع‌دهی

معرفی

 

نویسندگان باید هنگام نوشتن یک اثر پژوهش، به منابعی که استفاده کرده‌اند، ارجاع دهند. این کار با گنجاندن یک «ارجاع» در متن اصلی نوشته و در کنار مطالبی که استفاده شده است، انجام می‌شود. استناد و ارجاع‌دهی به سایر کارهای پژوهشی در مجله علمی محاسبات نرم بر اساس سبک IEEE است که به طور عمده در مهندسی الکترونیک، برق و علوم کامپیوتر استفاده می‌شود. این شیوه‌نامه دستورالعمل‌های کلی را بر اساس راهنمای استناد و ارجاع‌دهی IEEE ارائه می‌دهد.


نحوه ارجاع‌دهی در متن

 

سبک IEEE یک سبک عددی است که در آن ارجاع‌ها به ترتیب از 1 و بر اساس استفاده در متن شماره‌گذاری می‌شوند. این ارجاع خوانندگان را به منبع ارجاع در فهرست منابع هدایت می‌کند. شماره ارجاع باید قبل از هر علامت نگارشی در داخل کروشه، با در نظر گرفتن یک فاصله قبل از کروشه قرار گیرد. اگر ارجاع در وسط یک جمله باشد، بعد از کروشه نیز یک فاصله در نظر گرفته می‌شود و اگر این ارجاع در انتها جمله باشد، پس از آن یک نقطه بدون فاصله قرار داده می‌شود. دقت داشته باشید که پس از ارجاع به یک منبع، از همان شماره برای همه ارجاع‌های بعدی به آن منبع استفاده می‌شود. در ادامه چند نمونه ارجاع به سبک IEEE بیان شده است:

 

«همانطور که بابامیر و همکاران نشان داده‌اند [1]، و پیش از این نیز بحث شد ...»
«این نظریه برای اولین بار در سال 1999 ارائه شد [1].»
«برای جزئیات بیشتر، [1] را ببینید.»
«چندین مطالعه اخیر [1]، [4]، [10]، [13] پیشنهاد کرده‌اند که...»
«چندین مطالعه [1]-[7] بحث کرده‌اند که...»

 

در ارجاع‌هایی که مطالب به بخش خاصی از منبع اشاره می‌کنند، مانند جزئیاتی که یافتن آن دشوار است، شماره صفحه الزامی است. این شماره صفحه بایستی در داخل کروشه ذکر شود، به عنوان مثال [1، ص. 3].

 

به طور معمول، درج نام نویسنده (یا نویسندگان) در متن متن ضروری نیست، مگر اینکه تأکید بر آن ضروری باشد. توصیه می‌شود از استفاده از عناوینی مانند دکتر، استاد و امثال آن خودداری شود. در مواردی که نام نویسنده (یا نویسندگان) باید ذکر شود و تعداد نویسندگان بیش از دو نفر نیست، می‌توان نام آنها را در متن درج کرد. با این حال، اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، پیشنهاد می‌شود فقط نام نویسنده اول و به دنبال آن «و همکاران» ذکر شود. در زیر مثال‌هایی را در این رابطه بیان شده است.

 

«بابامیر [1] گزارش داده است که ...»
«دوست‌علی و بابامیر [1] روشی برای ...»
«بابامیر و همکاران [1] با پشنهاد یک رابطه ...»


بخش مراجع

 

در پایان کار پژوهشی، جزئیات کامل همه منابعی که در متن ذکر شده‌اند بایستی در بخشی با عنوان «مراجع»، به ترتیب عددی فهرست شود. مراجع فهرست شده باید از دستورالعمل‌های IEEE پیروی کنند. این فهرست باید به خوانندگان اثر پژوهشی اجازه دهد تا مرجع بیان شده را به راحتی و به صورت منحصر به فرد شناسایی کرده و آن را بیابد. در فهرست مرجع، نام نویسندگان هر منبع باید به طور کامل ذکر شود، مگر بیش از شش نویسنده وجود داشته باشد که در این صورت پس از نام نویسنده اول، برای سایر نویسندگان از عبارت «و همکاران» استفاده می‌شود.

 

مثال برای ارجاع‌دهی

 

برای اکثر انواع اسناد ساختار مرجع استاندارد وجود دارد. در زیر نمونه‌هایی از رایج‌ترین انواع اسنادی که ممکن است نویسندگان یک اثر پژوهشی قصد ارجاع به آنها را داشته باشند، ذکر شده است. هر یک از موارد زیر، ساختار استاندارد IEEE به همراه یک مثال ارائه شده است.

 

کتاب
[شماره مرجع] حرف اول نام نویسنده. نام خانوادگی نویسنده، عنوان کتاب (به صورت کج)، نسخه (اگر نسخه اول نیست). محل انتشار: ناشر، سال.
[1] I. A. Glover and P. M. Grant, Digital Communications, 3rd ed. Harlow: Prentice Hall, 2009.

 

فصل کتاب
[شماره مرجع] حرف اول نام نویسنده. نام خانوادگی نویسنده، «عنوان فصل در کتاب»، در عنوان کتاب (به صورت کج)، نسخه (اگر نسخه اول نیست)، حروف اول نام ویراستار. نام خانوادگی سردبیر، محل انتشار: ناشر، سال، شماره صفحات.
[2] C. W. Li and G. J. Wang, "MEMS manufacturing techniques for tissue scaffolding devices," in Mems for Biomedical Applications, S. Bhansali and A. Vasudev, Eds. Cambridge: Woodhead, 2012, pp. 192-217.

 

مقاله مجله
[شماره مرجع] حرف اول نام نویسنده. نام خانوادگی نویسنده، «عنوان مقاله»، عنوان مجله به اختصار (به صورت کج)، شماره جلد، شماره نسخه، شماره صفحه، مخفف ماه سال.
[4] F. Yan, Y. Gu, Y. Wang, C. M. Wang, X. Y. Hu, H. X. Peng, et al., "Study on the interaction mechanism between laser and rock during perforation," Optics and Laser Technology, vol. 54, pp. 303-308, Dec 2013.
توجه: مثال بالا از مجله‌ای است که از شماره نسخه استفاده نمی‌کند، بنابراین در مرجع ذکر نشده است.

 

مقاله کنفرانس
[شماره مرجع] حرف اول نام نویسنده. نام خانوادگی نویسنده، «عنوان مقاله»، در نام کنفرانس(به صورت کج)، محل، سال، صفحات.
[6] S. Adachi, T. Horio, and T. Suzuki. "Intense vacuum-ultraviolet single-order harmonic pulse by a deep-ultraviolet driving laser," in Conf. Lasers and Electro-Optics, San Jose, CA, 2012, pp.2118-2120.

 

پایان‌نامه
[شماره مرجع] حرف اول نام نویسنده. نام خانوادگی نویسنده، «عنوان پایان‌نامه»، نوع پایان‌نامه، مخفف گروه، مخفف دانشگاه، شهر، استان، سال.
[10] J. O. Williams, “Narrow-band analyser,” Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993.

 

وبگاه
[شماره مرجع] حرف اول نام نویسنده. نام خانوادگی نویسندگان (سال، ماه. روز). عنوان صفحه وب [برخط]. در دسترس: URL.
[14] Cadp. (2019, May. 26 ). Cadp-tools [Online]. Available: https://cadp.inria.fr/tools.html.

 

نکته: مجله محاسبات نرم استفاده از DOI را الزام می‌کند، زیرا DOI برای هر مقاله منحصر به فرد بوده و بنابراین می‌توان از آن به عنوان تایید ارجاع صحیح به مقاله استفاده کرد. نحوه استفاده از DOI به شکل زیر است:

[2] S. Doostali and S. M. Babamir, "An energy efficient cluster head selection approach for performance improvement in network-coding-based wireless sensor networks with multiple sinks," Computer Communications, vol. 164, 188-200, 2020, doi:10.1016/j.comcom.2020.10.014.

 

نکته: برای مقالات فارسی، در صورتی که از ترجمه انگلیسی آن در بخش مراجع استفاده می شود باید در انتهای آن عبارت «[In Persian]» دقیقا به همین شکل، ذکر شود. برای مثال

[1] N. Zahiri, S. M. Babamir, "A method to simplify patterns in web services compositions and select optimal probabilistic composition," Soft Computing Journal, vol. 9, no. 2, pp. 44-71, 2021, doi: 10.22052/SCJ.2021.243188.1003 [In Persian].


در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/IEEE-Reference-Guide.pdf