مقالات برگزیده کنفرانس ملی رایانش نرم و هوش محاسباتی

مقالات برگزیده کنفرانس ملی رایانش نرم و هوش محاسباتی

کنفرانس ملی محاسبات نرم و هوش محاسباتی، یک مجمع عالی علمی است که توسط گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان در 18 بهمن ماه 1400 برگزار خواهد شد. مقالات برگزیده این کنفرانس در مجله محاسبات نرم به چاپ خواهد رسید، لذا از نویسندگانی که مقالات آنها در این کنفرانس برگزیده شده است، دعوت می شود تا مقالات گسترش یافته خود را برای طی فرآیند داوری به مجله ارسال نمایند. لازم به ذکر است برای پذیرش مقالات برگزیده این کنفرانس تایید یک داور کفایت خواهد کرد. 

لازم به ذکر است نویسندگان مقالات برگزیده بایستی هنگام ارسال مقاله خود عبارت "برگزیده کنفرانس ملی رایانش نرم و هوش محاسباتی" را در بخش توضیحات درج کنند.