رویکرد تئوری بازی در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در ماژول ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.22052/scj.2024.246500.1075

چکیده

رایانش ابری شامل فناوری های مختلفی از جمله شبکه و مجازی سازی برای رفع نیازهای جدید کاربران است، اما در برابر بسیاری از تهدیدات امنیتی آسیب پذیر است. برای تامین سطح امنیت لازم در رایانش ابری، تصمیم گیری در مورد نوع و تعداد ماژول های امنیتی مورد استفاده کاربران سرویس ابری و سپس پرداخت هزینه های مربوطه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تئوری بازی ها با قابلیت مدل سازی رفتار کاربران و مهاجمان یک سرپرست و تحلیل استراتژی احتمالی و سودآوری هر یک می تواند استراتژی مناسبی را برای سرمایه گذاری در ماژول های امنیتی یک ماشین مجازی پیشنهاد دهد. در کار قبلی‌مان، از تئوری بازی برای تحلیل تصمیم سرمایه‌گذاری در یکی از ماژول‌های امنیتی برای هر یک از بازیگران استفاده کردیم. هدف این مقاله بررسی تأثیر سه پارامتر «هزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری»، «احتمال موفقیت حمله به کاربر» و «احتمال موفقیت حمله به سرپرست» و اتخاذ تصمیم مناسب در این موقعیت. بر اساس نتایج شبیه‌سازی، می‌توان گفت که با توجه به مقادیر مختلف احتمال حمله موفقیت‌آمیز به یک سرپرست، یک سرمایه‌گذاری از پیش تعیین‌شده می‌تواند منجر به تعادل نش مناسب شود. به طور کلی کاربر با هزینه های کم و یا در صورت افزایش هزینه های سرمایه گذاری در حوزه امنیت، تمایل دارد به طور مداوم استراتژی خود را تغییر دهد و شرایط امنیتی مطلوب را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Game theory approach in decision-making to invest in modules

نویسندگان [English]

  • Amirhosein Yadollahi
  • Salman Goli Bidgoli
Department of Computer Engineering, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

Cloud computing involves a variety of technologies, including networking and virtualization, to meet the new needs of users, but is vulnerable to many security threats. To provide the necessary level of security in cloud computing, decision-making on the type and number of security modules used by cloud service users and then paying the relevant fees is of particular importance. Game theory, with the ability to model the behaviour of users and attackers of a supervisor and analyze the possible strategy and profitability of each, can suggest a suitable strategy for investing in the security modules of a virtual machine. In our previous work, we used game theory to analyze the decision to invest in one of the security modules for each of the actors. The purpose of this article is to study the effect of the three parameters "different investment costs", "probability of success of the attack on the user" and "probability of success of the attack on the supervisor" and to make an appropriate decision in this situation. Based on the simulation results, it can be said that given the different values of the probability of a successful attack on a supervisor, a predetermined investment can lead to a proper Nash equilibrium. In general, at low costs or in the case of increasing the cost of investing in security, the user tends to constantly change his strategy and provide the desired security conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud Computing
  • Investing
  • Investing in Security
  • Game Theory
  • Repeated Game