تشخیص پلاک خوردو بااستفاده از یادگیری عمیق بهبودیافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کامپیوتر، واحد فومن و شفت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، فومن، ایران

10.22052/scj.2024.253175.1163

چکیده

طبق آمار امروزه بیش از نیم میلیارد خودرو در جهان در حال حرکت هستند و بازرسی و نظارت یکی از نیازهای بنیادین هر سامانه ترافیکی است. تمام خودروها یک شماره شناسائی یا همان پلاک را به عنوان شناسه اصلی خود دارند که امروزه یکی از مناسب‎ترین ابزار احراز هویت خودرو می‎باشد. در این مقاله بمنظور تشخیص پلاک خودروها از روشهای یادگیری عمیق استفاده شده است. روش پیشنهادی شامل دو مرحله برجسته‌سازی پلاک خودرو و خواندن شناسه می‌باشد. در این راستا، برای برجسته‌سازی از ترکیب شبکه‎های عصبی عمیق و شبکه مولد رقابتی (GAN) در شبکه کدگذار-کدگشا استفاده شده است. مدل پیشنهادی روی دو مجموعه داده FZU Cars و Stanford Cars مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با بررسی نتایج مشاهده شده که مدل پیشنهادی با نرخ نزدیک به 98% قادر به شناسایی تشخیص پلاک خودروها می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Automatic License Plate Recognition Using Improved Deep Learning

نویسنده [English]

  • Sara Motamed
Department of Computer Engineering, Fouman and Shaft Branch, Islamic Azad University, Fouman, Iran
چکیده [English]

According to today's statistics, more than half a billion vehicles are moving in the world and inspection and monitoring is one of the basic needs of any traffic system. All cars have an identification number or the same license plate as their primary ID, which today is one of the most suitable vehicle authentication tools. In this paper, deep learning methods are used to detect license plates. The proposed method includes two stages of highlighting the license plate and reading the ID. In this regard, the combination of deep neural networks and competitive generative network (GAN) in encoding-coder network has been used to highlight. The proposed models have been evaluated on FZU Cars and Stanford Cars datasets and the results of this study have been discussed. By examining the results, we find that the proposed model has reached an accuracy of nearly 98% in both datasets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • License plate recognition
  • Deep learning networks
  • Generative adversarial network (GAN)
  • Encoding structure
  • Decoding