اهداف و چشم انداز

مجله محاسبات نرم شامل مقالات تحقیقی در قالب مقالات مروری و مقالات علمی اصیل در مورد مسائل مهم در زمینه محاسبات نرم است. ارسال مقاله برای مجله محاسبات نرم به این معناست که نویسنده (یا نویسندگان) اطمینان دارند که مقاله ارسالی در حال حاضر منتشر نشده و یا برای انتشار و داوری به مجله یا کنفرانس دیگری ارسال نشده است. کلیه مقالات پذیرفته شده فارسی در مجله محاسبات نرم توسط سامانه همانندجو و مقالات انگلیسی توسط iThenticate برای بررسی سرقت ادبی مورد آزمون قرار می گیرد.

 

در کل مجله محاسبات نرم اهداف زیر را مد نظر قرار داده است:

۱. انتشار مقالات علمی و  پژوهشی که منعکس کننده پیشرفت های جهانی تحقیق و نوآوری در زمینه محاسبات نرم است.

۲. ارتقاء علمی و تخصصی پژوهشگران صنعت ، دانشگاه ها و محققان درگیر در حوزه محاسبات نرم در داخل و خارج از کشور.

۳. ارائه ، انتشار و تبادل اطلاعات و پیشرفت فنی و علمی در زمینه محاسبات نرم با دانشگاه ها و سایر مراکز صنعتی و تحقیقاتی.

۴- تقویت و انتشار ایده های جدید و فن آوری های پیشرفته و همچنین ترویج خلاقیت های عملی و علمی.