مقالات برگزیده پنجمین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصاویر

مقالات برگزیده پنجمین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصاویر

کنفرانس بین المللی تشخیص الگو و تجزیه و تحلیل تصویر (IPRIA) یک مجمع عالی علمی است که توسط انجمن بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران (ISMVIP) سازماندهی شده است. پنجمین کنفرانس IPRIA توسط گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان در 28 تا 29 آوریل 2021 برگزار خواهد شد. مقالات برگزیده این کنفرانس در مجله محاسبات نرم به چاپ خواهد رسید، لذا از نویسندگانی که مقالات آنها در این کنفرانس برگزیده شده است، دعوت می شود تا مقالات گسترش یافته خود را برای طی فرآیند داوری به مجله ارسال نمایند. لازم به ذکر است برای پذیرش مقالات برگزیده این کنفرانس تایید یک داور کفایت خواهد کرد. 

لازم به ذکر است نویسندگان مقالات برگزیده بایستی هنگام ارسال مقاله خود عبارت "برگزیده پنجمین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصاویر" را در بخش توضیحات درج کنند.