موضوعات = ریاضی
گراف‌های تک دور فرینال نسب به مجموع توان k‎-ام درجات گراف‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

10.22052/scj.2023.248230.1092

علی قلاوند؛ مصطفی توکلی


مدلهای عامل مبنا و کاربرد آن در بررسی خطرات انتقال بیماری‌ همه‌گیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/scj.2024.253185.1165

محمود دادخواه؛ نازلی بشارتی