موضوعات = یادگیری ماشین
الگوریتم شبکه عصبی عمیق بهبود یافته برای شناسایی بیماری کوید-19 در اینترنت اشیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

10.22052/scj.2023.248686.1117

محمد موسوی؛ سوده حسینی؛ محمدرضا امیدی


طراحی مدلی برای طبقه‌بندی داده‌های جریانی با استفاده از ‏یادگیری تقویتی و گرادیان کاهشی تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

10.22052/scj.2023.248781.1124

سمیرا فرزانه؛ جواد سلیمی سرتختی


استراتژی خرید و فروش در بازار بورس ایران با استفاده از مدل های یادگیری ماشین همراه با انتخاب ویژگی به کمک الگوریتم جستجوی فاخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1402

10.22052/scj.2023.252793.1144

عرفان صابری؛ الناز رادمند؛ جمشید پیرگزی؛ علی کرمانی


مروری بر الگوریتم های یادگیری ماشین جهت تشخیص اوتیسم با استفاده از سیگنالEEG

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1402

10.22052/scj.2023.248522.1110

زهره شریفی مهرجرد؛ هاجر مومنی؛ حبیب ادبی اردکانی


ارائه راهکاری بر پایه یادگیری عمیق ترکیبی جهت بهبود دقت شناسایی تصاویر سی تی- اسکن ریه بیماران کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22052/scj.2023.253142.1158

مهدی سرچاهی؛ الهام مهدی پور