دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 17، بهار و تابستان 1399 (17) 
3. استفاده از تکنولوژی داده‌های عظیم برای نظرکاوی

صفحه 26-39

فاطمه پورغلامعلی؛ محسن کاهانی؛ احسان عسگریان


6. فناوری ماشین‌بینایی در کشاورزی دقیق: مروری جامع بر اصول و کاربردها

صفحه 92-113

مرضیه قربانی؛ محمد ابونجمی؛ کیوان آصف‌پور وکیلیان