کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
طبقه‌بندی و بررسی جامع تکنیک‌های بهینه‌سازی تعادل بار شبکه‌های نرم‌افزار محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1402

10.22052/scj.2023.252610.1134

سمیه ایمان‌پور؛ احمدرضا منتظرالقائم


طراحی مدلی پایدار برای مسئله زمان‌بندی قطارهای متروی تهران با رویکرد بهینه‌سازی استوار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/scj.2024.248714.1120

داود جعفری؛ مهران خلج؛ پژمان صالحی


توسعه الگوریتم تکامل شوراهای شهر برای حل مسائل بهینه‌سازی چندهدفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1402

10.22052/scj.2024.253070.1154

مهدیه غفار علیشاهی؛ عین اله پیرا؛ علیرضا روحی