کلیدواژه‌ها = رایانش ابری
رویکرد تئوری بازی در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در ماژول ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/scj.2024.246500.1075

امیرحسین یداللهی؛ سلمان گلی بیدگلی


مدل‌سازی امنیت ماشین‌های مجازی در ابر با استفاده از تئوری بازی تکرار شونده

دوره 10، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 2-15

10.22052/scj.2021.242842.0

امیرحسین یداللهی؛ جواد سلیمی سرتختی؛ سلمان گلی بیدگلی


مروری سیستماتیک بر مطالعات فدراسیون ابری از نقطه نظر صداقت

دوره 10، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 90-109

10.22052/scj.2022.246077.1047

علیرضا مهینی؛ امیرمسعود رحمانی؛ رضا برنگی


زمانبندی مبتنی بر هزینه جریان‏‌های کاری با استفاده از ساختار جبری

دوره 9، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 114-129

10.22052/scj.2021.242814.0

محمد جواد نجفی آرانی؛ سعید دوست علی


رویکرد تخصیص منبع کارا برای پردازش داده های حوزه سلامت در محیط رایانش ابری

دوره 8، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 80-101

10.22052/8.2.80

مصطفی قبائی ارانی؛ فاطمه مهدی بابایی