پیش‌بینی تعداد مناسب ماشین های مجازی بر اساس سری زمانی و روش‌های هوشمند مبتنی بر خوشه‌ بندی ماشین های مجازی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

چکیده

یکی از مهم‌ترین چالش‏های رایانش ابری، مدیریت منابع و بهینه‏سازی تخصیص منابع در مراکز داده‏ای ابری در لایۀ زیرساخت است. در این مقاله به بررسی موضوع تخمین تعداد مناسب ماشین‏های مجازی در مراکز داده‏ای ابری پرداخته شده است. از جمله ایرادات رویکردهای پیشین، در نظر گرفتن مستقل ماشین‏های مجازی و بی‏توجهی به رفتارهای مشابه ماشین‏های مجازی است. بهره‏جویی از الگوریتم‏های یادگیری ماشین و سری زمانی و راهکار خوشه‏بندی رفتاری و خودکار ماشین‏های مجازی به‌عنوان عناصر زمینه‏ساز تأمین بهینۀ منابع در نظر گرفته شده است. پیش‏بینی سری زمانی و استفاده از گذشته، برای تخمین آینده به هدف جلوگیری از نقض توافق سطح خدمات از یک سو و جلوگیری از صرف هزینه‏های تأمین، نگهداری و مجازی‏سازی ماشین‏های مجازی که در آینده مورد استفاده قرار نخواهند گرفت از سوی دیگر، موجب افزایش کیفیت خدمات ابری شده است. هر میزانی که پیش‏بینی انجام‌شده دقیق‏تر باشد، منابع ماشین‏های مجازی آماده‌شده با نیاز واقعی مشتریان در آینده سازگارتر خواهد بود و فراهم‏کنندگان خدمات ابری کمتر متضرر می‏شوند. نوآوری انجام‌شده اعمال خوشه‏بندی رفتاری و خودکار ماشین‏های مجازی است که موجب کاهش تعداد سری‏های زمانی مشابهی که در نهایت منجر به دریافت یک نوع ماشین مجازی می‏شود، دقت در پیش‏بینی سری زمانی ماشین‏های مجازی، کاهش بار پردازشی و سهولت در اعمال راهبردهای مدیریتی شده است. به‌کارگیری روش پیشنهادی، موجب افزایش دقت پیش‏بینی‏کننده‏ها و کاهش خطا به میزان 1.93 برابر شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Approperiate Number of Virtual Machines based on Time Series and Artifical Methoads via Virtual machines Clustering

چکیده [English]

.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud Computing
  • Resource Preparation
  • Virtual Machine
  • Time Series Prediction
  • Automatic Clustering