موضوعات = هوش مصنوعی
سامانه کمک طراحی پارچه بر اساس الگوریتم ژنتیک محاوره‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1402

10.22052/scj.2023.246464.1072

سید محمود طباطبایی؛ وجیهه مظفری؛ عطیه السادات کریمپور


تشخیص پلاک خوردو بااستفاده از یادگیری عمیق بهبودیافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.22052/scj.2024.253175.1163

سارا معتمد


چارچوب پیش‌بینی پیوند با استفاده از شبکه عصبی گرافی مبتنی بر زیرگراف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1402

10.22052/scj.2024.253458.1179

سید مهدی وحیدی پور؛ ریحانه کرمی


پیش‌بینی پیوند در شبکه‌های علمی با استفاده از یادگیری ماشین و گراف‌های وزن‌دار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

10.22052/scj.2024.253476.1181

سید مهدی وحیدی پور؛ علیرضا محمدی


Autism Diagnosis from EEG Signals Using Machine Learning Algorithms and Convolutional Neural Networks

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1402

10.22052/scj.2024.253566.1185

زهره شریفی مهرجرد؛ هاجر مومنی؛ حبیب ادبی اردکانی