کلیدواژه‌ها = یادگیری عمیق
احراز بی‌درنگ هویت متقاضیان خدمات الکترونیک با استفاده از روش مبتنی بر یادگیری عمیق سه بُعدی با دو مسیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1401

10.22052/scj.2023.246701.1086

ویدا اسماعیلی؛ محمود محصل فقهی


مروری بر رویکرد یادگیری عمیق در صنعت هوافضا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22052/scj.2023.243422.1036

مهلا رئوف مقدم؛ مسعود ابراهیمی


الگوریتم شبکه عصبی عمیق بهبود یافته برای شناسایی بیماری کوید-19 در اینترنت اشیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1402

10.22052/scj.2023.248686.1117

محمد موسوی؛ سوده حسینی؛ محمدرضا امیدی


مروری بر روش‌های یادگیری عمیق برای طبقه‌بندی هیجان در متن: پیشرفت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22052/scj.2023.248812.1126

مهدی رسولی؛ وحید کیانی