نویسنده = حسین صباغیان بیدگلی
An Efficient Parallel Critical Path Tracing for Path Delay Fault Simulation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1401

10.22052/scj.2022.246420.1068

حسین صباغیان بیدگلی؛ احمد احترام؛ حسین قسوری؛ مجید دلشاد؛ شاهین حسابی


ارائه مدلی برای شبیه‌سازی انتشار ویروس کوید-19 بر اساس زنجیره مارکوف گسسته زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1402

10.22052/scj.2023.246527.1076

امیرحسین یداللهی؛ حسین صباغیان بیدگلی


یک الگوریتم بسیار سریع برای شبیه‌سازی اِشکال تأخیر مسیر مدارهای دیجیتال بر اساس پیمایش موازی مسیر بحرانی

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 124-145

10.22052/scj.2021.111571

احمد احترام؛ حسین صباغیان بیدگلی؛ حسین قسوری؛ مجید دلشاد؛ شاهین حسابی