نویسنده = امیرحسین یداللهی
ارائه مدلی برای شبیه‌سازی انتشار ویروس کوید-19 بر اساس زنجیره مارکوف گسسته زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1402

10.22052/scj.2023.246527.1076

امیرحسین یداللهی؛ حسین صباغیان بیدگلی


مدل‌سازی امنیت ماشین‌های مجازی در ابر با استفاده از تئوری بازی تکرار شونده

دوره 10، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 2-15

10.22052/scj.2021.242842.0

امیرحسین یداللهی؛ جواد سلیمی سرتختی؛ سلمان گلی بیدگلی