نویسنده = ������ �������� ��������
انتخاب ناحیه‌های کاندید در سیستم‌های تشخیص و شناسایی اشیاء

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 34-47

علی قنبری سرخی؛ حمید حسن پور؛ منصور فاتح


بازشناسی انسان در سیستم‌های نظارت ویدئویی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 62-81

علی سبطی؛ حمید حسن پور