بازشناسی انسان در سیستم‌های نظارت ویدئویی

نویسندگان

دانشگاه شاهرود

چکیده

بازشناسی افراد یکی از پردازش‌های مهم و پایه‌ای در سیستم‌های نظارت ویدئویی می‌باشد. دقت و کارآمدی این پردازش می‌تواند منجر به کارآمدی پردازش‌های بعدی گردد. از پردازش‌های بعدی که در سطوح بالاتر معنایی قرار می‌گیرند می‌توان به آشکارسازی وقایع، تجزیه‌وتحلیل رفتاری افراد اشاره نمود. در این پردازش می‌خواهیم با در دست داشتن تصویر یا ویدئویی از یک فرد در دوربینی مشخص، تشخیص دهیم که آیا این فرد در گذشته در دوربین دیگری رؤیت شده است. انواع تغییرات ظاهری افراد از دوربینی به دوربین دیگر مشکلات گوناگونی را در بازشناسی افراد ایجاد می‌کند. این تغییرات می‌تواند به دلیل محدودیت‌های سخت‌افزاری مانند کیفیت پایین دوربین‌ها به‌منظور کاهش هزینه‌ها، پاسخ‌های فرکانسی متفاوت دوربین‌ها نسبت به طیف‌های رنگی، تغییر شرایط نوری در موقعیت‌های مختلف نصب دوربین‌ها و یا تغییر زاویه دید دوربین نسبت به فرد بروز یابد. در این مقاله ضمن مروری بر روش‌های موجود در نظارت ویدئویی، دسته‌بندی جدیدی از آن‌ها بر اساس نحوه عملکرد، ارائه خواهیم نمود. بررسی ما نشان می‌دهد که مشکل تغییر زاویه دید دوربین‌ها نسبت به یک فرد در روش‌های موجود، موردتوجه جدی قرار نگرفته و مسیر تحقیقات آتی می‌تواند در راستای ارائه مدل‌هایی با در نظرگیری این مشکل باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

People re-identification in video surveillance systems

نویسندگان [English]

  • Ali Sebti
  • Hamid Hassanpour
چکیده [English]

People re-identification is one of the most important and fundamental processes in video surveillance systems. The accuracy and efficiency of this task influence the effectiveness of the subsequent processes. Event detection and behavior analysis are instances of such subsequent processes that are classified in semantic levels. In people re-identification, having an image or video of an individual in a specific camera, we want to infer whether the person has been seen previously in the other cameras. Various changes in people’s appearance, recorded by different cameras, can lead to many difficulties in people re-identification. These changes may occur due to hardware limitations such as low-resolution, different color responses of cameras, lighting changes in different camera locations and person’s angle relative to the camera. In this paper we will present a review on the existing approaches in people re-identification, then, a new classification of these works based on their functionalities is provided. Our studies shows that the problem of changing the camera angles has not been seriously considered in the existing approaches and future research could provide models that able to resolve these problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • People re-identification
  • video surveillance system
  • tracking