ارزیابی میزان تطابق مولفه‌های نرم افزاری سیستم های اطلاعات سلامت با معیارهای کیفیت نرم افزار

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه پیام نور مرکز رشت

3 دانشگاه گیلان - دانشکده ی فنی - گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده

چکیده: در دهه‌ی اخیر تاثیر بکارگیری سیستم‌های نرم‌افزاری اطلاعات سلامت در مراکز خدمات درمانی در کاهش زمان پذیرش وترخیص و انتقال بیمار، زمان گزارش‌نویسی و درخواست‌های پاراکلینیکی، زمان اخذ جواب‌ها و مراجعه به اطلاعات قبلی پرونده، افزایش میزان دقت درج اطلاعات و درخواست‌ها، تسریع ارتباطات بین بخشی، افزایش میزان رضایت بیمار، ارائه خدمات بهتر، دریافت آمار و گزارشات روزانه، اطلاع از وضعیت درآمد و هزینه بیمارستان، تعدیل نیروها و ... به وضوح مشاهده شده است. با توجه به اهمیت و کاربرد وسیع این سیستم‌ها، پژوهش‌های صورت گرفته در ارزیابی فنی میزان تطابق این سیستم‌ها به عنوان یک کلیت واحد و یا ارزیابی مولفه‌های مستقل آن‌ها با معیارهای کیفی از دیدگاه مهندسی نرم افزار در داخل کشور بسیار ناچیز بوده است. این مقاله به بررسی کیفیت مولفه‌های سیستم‌های اطلاعات سلامت در حال استفاده در سطح بیمارستان‌ها و مراکز خدمات درمانی زیرنظر دانشگاه‌های علوم پزشکی استان گیلان از نظر میزان تطابق آن‌ها با معیارهای فنی کیفیت نرم افزار می‌پردازد. به این منظور با استفاده از پرسشنامه و مطالعه و تحلیل آماری بر نتایج بدست آمده، ده مولفه‌ی مستقل از پنج سیستم اطلاعات سلامت بررسی و نقاط قوت و ضعف آن‌ها بر حسب معیارهای کیفیت نرم افزار تفکیک و ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Verification of Conformance Degree of Software Components in Health Care Information Systems with Software Quality Metrics

نویسندگان [English]

  • Matin Ramzani 1
  • Fatemeh Ahmadi-Abkenari 2
  • assadoolah Shahbahrami 3
1
2
3
چکیده [English]

Abstract: The impacts of employing healthcare information systems in decreasing the admission and discharge time, patient transfer time, the internal clashes and clinical applications, time to get answers and refer to previous data file, increasing information and request accuracy, accelerating the communication between hospital wards, increasing patient satisfaction, providing better quality services, accessing hospital income and expenses information, downsizing, etc. are obvious in recent decade. Regarding the significance and the broad application of these softwares, there are a few number of research to verify their conformance as a whole or a collection of components with software quality metrics. In this research, the quality of healthcare information systems componets that are currently being used in hospitals in Guilan province is investigated regarding their conformance to software technical quality metrics. To this end, ten components of five healthcare information systems are analyzed with gathering information of users through questionnaire. The conformance degree of each component with software quality metrics is statistically analyzed and presented through this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Healthcare Information Systems
  • Hospital Information systems
  • Software Design Components
  • Software Quality Metrics