ارائه راهکار ترکیبی به منظور بهبود و توسعه‌ی متدولوژی‌های عامل‌گرا

نویسندگان

چکیده

چکیده: مهندسی نرم‌افزار عامل‌گرا یکی از زمینه‌های جدید و در حال توسعه‌ی علوم کامپیوتر است که در قالب متدولوژی‌های عامل‌گرا، رویکرد‌های سیستماتیک برای تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی و نگهداری سیستم‌های چند‌عاملی ارائه می‌دهد. در بحث مهندسی نرم‌افزار عامل‌گرا یکی از چالش‌های مهم و اساسی این است که علی‌رغم متدولوژی‌های متعددی که در این حیطه معرفی شده، هنوز کاستی‌هایی در فاز‌های مختلف متدولوژی‌ها وجود دارد. در این مقاله با توجه به نقاط ضعف متدولوژی‌های عامل‌گرا در فاز‌های مختلف و تأثیر به‌سزایی که این کاستی‌ها، می‌تواند در کیفیت و کارایی پروژه‌های نرم‌افزاری داشته باشد به ارائه راهکاری ترکیبی برای معرفی متدولوژی (IR) از متدولوژی‌های RICA و INGENIAS خواهیم پرداخت. بدین منظور با توجه به این‌که متدولوژی INGENIAS مراحل طراحی را به‌خوبی پشتیبانی می‌کند و مرحله‌ی تحلیل در آن به‌دلیل عدم مدل کردن نقش‌های سیستم، کامل نمی‌باشد و از طرف دیگر با توجه به این‌که متدولوژی RICA مرحله‌ی مدل کردن نقش‌های سیستم را به‌خوبی پشتیبانی می‌کند، با استفاده از مزایای دو متدولوژی یک متدولوژی ترکیبی ارائه می‌گردد که در آن از مرحله‌ی تحلیل و طراحی متدولوژی INGENIAS و مرحله‌ی تحلیل متدولوژی RICA استفاده می‌شود. همچنین به منظور افزایش کارایی متدولوژی پیشنهادی مدل‌های قابلیت، برنامه-ریز و دانش نیز به مدل‌های موجود در متدولوژی پیشنهادی اضافه شده است و به منظور تشریح فاز‌های مختلف آن، در یک مطالعه‌ی موردی (سیستم خرید و فروش مسکن) مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین به منظور سنجش توانایی متدولوژی پیشنهادی، این متدولوژی بر اساس معیار‌های مفاهیم و ادراکات و عمل‌گرایی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hybrid solution to improve the methodology of agent- oriented development

نویسندگان [English]

  • erfan Ghandehary
  • Fatemeh Saadatjoo
  • Mohammad Ali Zare Chahooki
چکیده [English]

Abstract: Agent-oriented software engineering is developing a new field of computer science in terms of agent-oriented methodologies, systematic approach to the analysis, design, implementation and maintenance of multiple offers. One of the major challenges in the agent- oriented software engineering is that in spite of numerous methodologies have been introduced in this area, there are still some gaps in the different phases of methodologies. In agent- oriented methodologies due to drawbacks in the different phases and the great impact these shortcoming have on the quality and efficiency of software projects a mechanism should be provided to introduce a hybrid methodology (IP) including INGENIAS and RICA methodologies, in this paper this mechanism has been presented. For this purpose the design process as well as encoding methodology of INGENIAS have been considered, INGENIAS good at design process but the stage of analysis is this methodology is not complete because it fails to model the system roles, on the other hand since RICA methodology is good at the stage of modeling system roles, a methodology combining the advantages of both methodologies has been provided. In which the stage of analysis and design methodology of INGENIAS and the process of modeling roles of RICA have been used. In other to increase the efficiency of the proposed methodology, models of capability, planning and knowledge have been added to the existing model and to explain its various phases, a case study (housing sale system) has been used, also to assess the ability of the proposed methodology, this methodology has been evaluated based on the criteria of concepts and pragmatism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agent-oriented software engineering
  • Agent-based systems
  • RICA
  • INGENIAS