مروری بر منطق فازی نوع-2: از پیدایش تا کاربرد

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

یک مجموعه فازی نوع-2 یا مجموعه فازی- فازی، یک مجموعه فازی است که دارای درجه عضویت‌های فازی می‌باشد. چنین مجموعه‌ای در جایی که تعیین دقیق درجه عضویت برای یک مجموعه فازی مشکل است مفید واقع می‌شود. یک سیستم فازی نوع-2 در برابر عدم قطعیت‌هایی که در قوانین فازی و یا پارامتر‌های سیستم بوجود می‌آید مقاوم است. در این مقاله ابتدا تاریخچه توسعه نظریه فازی نوع-2 در مدت بیست و پنج سال اخیر بررسی شده است. سپس به طور مختصر اصطلاحات پایه مجموعه و سیستم‌های فازی نوع-2 مطرح گردیده است. در ادامه، فرایند محاسبه با کلمات بر اساس مجموعه فازی نوع-2 و روش‌های برطرف کردن پیچیدگی محاسباتی سیستم‌های فازی نوع-2 بیان شده است. در پایان مرور مختصری بر کاربردهای منطق فازی نوع-2 و جمع‌بندی و بحث در مورد زمینه‌های تحقیقی منطق فازی نوع-2 در آینده انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Surveying On Type-2 Fuzzy Logic: Its Genesis and Its Application

چکیده [English]

A type-2 fuzzy set (or fuzzy-fuzzy set) is a fuzzy set that has fuzzy membership degrees. Such a set is useful wherein it is difficult to determine the exact membership degrees. A type-2 fuzzy system is robust against uncertainties that occur in fuzzy rules and system parameters. In this paper, first, The history of type-2 fuzzy theory which is developed during 25 recently years briefly is reviewed. Then type-2 fuzzy set and systems briefly are introduced and its basic terminologies are reviewed. Then perceptual computing based on type-2 fuzzy sets and methods of resolving difficulties computing of type-2 fuzzy systems are expressed. Finally, the type-2 fuzzy logic applications briefly are reviewed and conclusions and discussion on its future research fields have been done.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fuzzy System
  • Uncertainty
  • Type Reduction
  • Type-2 Fuzzy Set
  • Computing With Words