کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی عمیق
شخصیت شناسی در شبکه های اجتماعی با استفاده از مدل سازی موضوعی نظرات کاربران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22052/scj.2023.243197.1006

آرش خسروی؛ حمیدرضا عبدالحسینی


ارائه راهکاری بر پایه یادگیری عمیق ترکیبی جهت بهبود دقت شناسایی تصاویر سی تی- اسکن ریه بیماران کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22052/scj.2023.253142.1158

مهدی سرچاهی؛ الهام مهدی پور