کلیدواژه‌ها = گراف
گراف‌های تک دور فرینال نسب به مجموع توان k‎-ام درجات گراف‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1402

10.22052/scj.2023.248230.1092

علی قلاوند؛ مصطفی توکلی


مجموع فاصله بین رئوس گراف

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 28-33

الهام محفوظ؛ غلامحسین فتح تبار