مجموع فاصله بین رئوس گراف

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

چکیده

فرض کنید G=(V,E) یک گراف است که در آن V(G) و E(G) به ترتیب رئوس و یال های آن هستند. اغلب مجموع فاصله های بین رئوس گراف G را پایای وینر G گویند. این مقاله به شرح کران های یافت شده برای پایای وینر  و شرحی از نتایج جدید در زمینه کران بالا برای پایای وینر در گراف های k-همبند می پردازد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sum of distance between vertices of graphs

نویسندگان [English]

  • Elham Mahfooz
  • Gholamhossein Fath-Tabar
چکیده [English]

Let G=(V,E) be a graph where v(G) and E(G) are vertices and edges of G, respectively. Sum of distance between vertices of graphs is called wiener invariant. In This paper, we present some proved results on the wiener invariant and some new result on the upper bound of wiener invariant of k-connected graphs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graph
  • Wiener invariant
  • k-connected graphs