کلیدواژه‌ها = قابلیت اطمینان
لچ استاتیک مقاوم در برابر خطای نرم با تأخیر و توان مصرفی پایین

دوره 4، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 30-41

علی اصغر سعادت زاده؛ حسین کریمیان علی داش


بررسی قابلیت تحمل پذیری خطا در شبکه های حسگر بی سیم

دوره 1، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 2-13

سلمان گلی بیدگلی؛ فاطمه یحیی آبادی