ارائه یک رویکرد همانند سازی شده عامل محور در اجرای یک الگوی کد متحرک مطمئن

نویسنده

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

عامل‌های سیار، امکان نزدیک کردن کدها به منابع را که در الگوی قدیمی مشتری / خدمتگزار پیش بینی نشده است، امکان پذیر می‌کنند. انعطاف‌پذیری بیشتر الگوهای عامل سیار، در مقایسه با الگوی محاسبات مشتری/خدمتگزار، هزینه های اضافی به بار می‌آورد. پیچیدگی بیشتر، مسائلی همچون قابلیت اطمینان را مطرح می‌کند. در بین مکانیزم‌های قابلیت اطمینان‌، تحمل پذیری خطا، رویکردی است که از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. رویکردهای مختلفی برای امنیت عامل‌های سیار در مقابل خطا و حمایت تراکنشی آن‌ها ارائه شده است. آنها نقاط قوت و ضعف مختلفی داشته و در محیط‌های متفاوتی عمل می‌کنند. به علت این تنوع، اغلب برای برنامه‌‌نویس مشکل است که انتخاب کند کدام رویکرد، مناسبترین رویکرد برای یک کاربرد است. این مقاله، یک تقسیم‌‌بندی از رویکردهای موجود برای اجرای عامل‌های سیار تحمل پذیر خطا ارائه داده و درک ویژگی‌ها و ضعف‌های این رویکردها را آسان می‌کند. علاوه براین در این مقاله، یک ساختار غیر انسدادی برای امنیت عامل‌های سیار عامل محور ارائه شده است. در این ساختار، پروتکلی که تحمل پذیری خطا را فراهم می‌سازد با عامل حرکت می‌کند. مزیت این کار در این است که اجازه می‌دهد تا بتوان عامل سیار تحمل‌پذیر خطا را بدون نیاز به تغییر دادن در طرح اصلی‌ عامل،‌ اجرا کرد. مزایای این رویکرد، در مقایسه با رویکرد وابسته به محل‌، بسیار بیشتر بوده و نتایج حاصله، هزینه‌های تحمل‌پذیری خطا را در مقایسه با یک عامل همانند‌سازی نشده، نشان می‌دهند. این هزینه‌ها به تعداد مراحل و اندازه‌یِ عامل بستگی داشته، که افزایش اندازه عامل و تعداد مراحل‌، زمان اجرا را افزایش می‌دهند‌.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Replicated Agent based Approach for Implementation of a Reliable Mobile Code Paradigm

نویسنده [English]

  • hodjat hamidi
چکیده [English]

Abstract

Using mobile agents, it is possible to bring the code close to the resources, which is not foreseen by the traditional client/server paradigm. Compared to the client/server computing paradigm, the greater flexibility of the mobile agent paradigm comes at additional costs as well as the additional complexity of developing and managing mobile agent-based applications. Such complexity proposes the reliability issue; accordingly, reliability mechanisms for mobile agents must be established. In this paper, fault tolerance is used as a reliability mechanism. Various approaches exist for making mobile agents fault tolerance and their transactional support. These approaches have different strengths and weaknesses, and address different environments. Because of this variety, it is often difficult for the application programmer to choose the approach that best suited to an application. This paper introduces a classification of current approaches for fault-tolerant execution of mobile agents. The classification, which focuses on algorithmic aspects, aims at structuring of fault tolerant mobile agents and facilitates an understanding of the properties and weaknesses of the approaches. In addition, a non-blocking structure is presented for security of mobile agents. In this structure, the protocol that provides fault tolerance moves with the agent. This leads to implement fault tolerant mobile agents without changing their original plan. The costs of making mobile agents fault tolerant are compared against non-replication mobile agents. Furthermore, we show by increasing the number of stages and their size such overhead increases. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Agent
  • Replication
  • Agent based
  • Fault tolerant
  • Reliability