نویسنده = ���������������� ��������������
مکان یابی اهداف متحرک در شبکه حسگر بیسیم مبتنی بر الگوریتم انتشار حداقل میانگین مربعات بر پایه تابع زیان هوبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1402

10.22052/scj.2023.252719.1141

سهیلا اشکذری طوسی؛ محمد نعیم تیموری؛ وحیدرضا سبزواری