نویسنده = ������������������ ������������
روشی برای حفاظت از الگوی دسترسی در داده های برون سپاری‌شده

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 2-13

10.22052/8.1.2

معصومه باباخانی؛ داود محمدپورزنجانی؛ لیلا صفری