نویسنده = ������ �������������� ��������������
ارزیابی کارایی تشخیص جعل کپی- انتقال تصاویر مبتنی بر بلاک بندی

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 62-79

10.22052/7.1.62

اسدالله شاه بهرامی؛ فرزانه هویدا


ارزیابی میزان تطابق مولفه‌های نرم افزاری سیستم های اطلاعات سلامت با معیارهای کیفیت نرم افزار

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 2-17

متین رمضانی؛ فاطمه احمدی ابکناری؛ اسدالله شاه بهرامی