نویسنده = ���������������� ��������
حل مسئله در مدار قرار دادن نیروگاه‌ها با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری اصلاح‌شده

دوره 7، شماره 2، آذر 1397، صفحه 65-73

سید عباس طاهر؛ مهدی حیدریان؛ احسان همنشین بهبهانی