بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و ویژگی‌های هیستوگرام اختلاف بافت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران

2 موسسه آموزش عالی شاهرود، شاهرود، ایران

3 دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

10.22052/scj.2022.246175.1053

چکیده

با توجه به پیشرفت دنیای تصاویر دیجیتال و افزایش تعداد آن‌ها، ارایه سیستمی جهت بازیابی تصویر، از اهمیت زیادی برخوردار است. یک سیستم بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا باید بر اساس محتوای تصویر جستجو شده توسط کاربر، تصاویر مشابه را بیابد. در این مقاله یک روش جدید به منظور بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا ارایه شده است. برای این منظور، با توجه اهمیت بافت اشیاء در یک تصویر، ویژگی جدیدی تحت عنوان هیستوگرام اختلاف بافت در جهت لبه برابر معرفی شده است. در روش پیشنهادی در این مقاله، ابتدا ویژگی‌هایی شامل ویژگی جدید هیستوگرام اختلاف بافت در جهت لبه برابر از تصاویر آموزشی استخراج می‌شود. سپس تعدادی از این ویژگی‌ها انتخاب می‌شوند. با استفاده از این ویژگی‌ها و کلاس هر تصویر و روش یادگیری ماشین بردار پشتیبان، تصاویر در کلاس‌های مختلف به سیستم آموزش داده می‌شوند. ارزیابی روش پیشنهادی با استفاده از پایگاه داده استاندارد Wang انجام شده است. نتایج بدست آمده، توانایی روش پیشنهادی را در بازیابی تصاویر مبتنی بر محتوا نسبت به روش‌های مشابه نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content-based image retrieval using support vector machine and texture difference histogram features

نویسندگان [English]

 • Mohammad M. AlyanNezhadi 1
 • Mostafa Hosseini 2
 • Hamed Qazanfari 3
 • Ahmad Kamandi 1
1 Dep. Science, University of Science and Technology of Mazandaran, Behshahr, Iran
2 Shahrood Institute of Higher Education, Shahrood, Iran
3 Dep. Computer Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Due to the progress of the digital image world and increasing numbers, preparing a system for image retrieval is essential. A content-based image retrieval system should find similar images to the image search by a user. In this paper, a novel content-based image retrieval system is proposed. Considering the importance of texture in an image, we introduce a new feature as the histogram of the texture difference in the equal edge orientation. Then, the expressed features are extracted from training images in the proposed system. Then these features are learned using a support vector machine. The proposed system is examined using the standard WANG database. The results show the efficiency of the proposed system in retrieving images compared to similar methods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Content-based image retrieval
 • Texture
 • Edge orientation
 • Texture difference histogram
 • Support vector machine
 • تاریخ دریافت: 22 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 02 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 29 مهر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 29 مهر 1401