بررسی مولفه های سبکی نویسندگان پیام های الکترونیکی با تکیه بر پژوهش های انجام شده

نویسندگان

چکیده

شناسایی نویسنده از مسائل مهم در دسته بندی متون و پردازش زبان های طبیعی است که برای نشان دادن خصوصیات نویسنده از میان متون مختلف می باشد. پیشرفت سریع ارتباطات اینترنتی ، ابزارهای اینترنتی با هویت ناشناس مانند ایمیل و وبلاگ را به روش های ارتباطی محبوبی برای مرتکبین اعمال غیرقانونی تبدیل کرده و مسائل امنیتی خاصی را بوجود آورده است. در این مقاله به بررسی پژوهش های انجام شده ی شناسایی نویسنده در محیط های مجازی پرداخته شده است. پس از بررسی این پژوهش ها مهمترین مولفه های تاثیرگذار در شناسایی نویسنده مشخص و دسته بندی شده اند. بررسی های این تحقیق ترکیب 7 مولفه را در به دست آوردن بالاترین دقت در شناسایی نویسنده به دست آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination of Authors' Stylistic Elements of Electronic Messages based on Researched Studies

نویسنده [English]

  • samira zangoei
چکیده [English]

Identifying author is an important issue in natural language processing and text classification. It shows the author's characteristic in various texts. The rapid development of the Internet causes Web-based tools such as email and blogs with an anonymous identity become a popular method of communication for the perpetrators. Moreover, it creates some specific security issues. In this paper, we studied for in virtual environments so that the most important components in identifying author are determined and classified. This study obtained the composition of the seven components that led to the highest accuracy in identifying .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identify the author
  • the components of author identifies
  • style features