تشخیص نوع خودرو با استفاده از مدل 3-بعدی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در نظارت خودکار وسائل نقلیه، یکی از روش های مناسب برای تشخیص نوع آنها، استفاده از مدل های 3 بعدی خودروها می باشد. برای این منظور روش های مختلفی ارائه شده اند. یکی از مهمترین و پرکاربردی ترین آنها، روش های مبتنی بر ویژگی می باشند. در این مقاله در چارچوب پیشنهادی، الگوریتمی ارائه می گردد که برای تشخیص نوع خودرو می باشد. الگوریتم پیشنهادی اطلاعات لبه های تصاویر و مدل ها را به عنوان ویژگی در نظر می گیرد. برای استخراج اطلاعات لبه ها از یک بلوک توصیف گر با ابعاد مختلف استفاده شده است که منجر به تشکیل بردار ویژگی می شود. هر بردار ویژگی، آرایش و چیدمان لبه در همسایگی آن را ارائه می دهد. با در اختیار داشتن این اطلاعات با ارزش و با استفاده از روش نزدیک ترین همسایه، بردارهای ویژگی تصویر و مدل ها با یکدیگر ارزیابی می شوند و میزان تطابق آنها در یک ماتریس امتیاز جمع آوری می شود. در نهایت مدلی که بیشترین امتیاز را داشته باشد به عنوان نوع خودرو در تصویر تشخیص داده می شود. در آزمایشات نشان داده شده است که الگوریتم پیشنهادی از لحاظ سرعت و دقت نسبت به الگوریتم ها SURF و FREAK عملکرد بهتری ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vehicle Type Recognition Using 3-D CAD

نویسندگان [English]

  • Mohsen Moradi
  • Mojtaba Hosseini
  • Amirhossein Momeni azandaryani
چکیده [English]

In vehicle surveillance systems, one of the appropriate methods for recognition are 3-D models. Several methods have been proposed for this purpose. Feature based methods are most significant and widely used. In this paper, is proposed an algorithm within recognition framework. Proposed algorithm is considered information of image and model edges as feature. A block descriptor has been used extract edges information to feature vector. Every feature vectors provide arrangement and layout in neighbourhood of edge point. Image and model feature vectors are compared using nearest neighbour method and measuring compliance are stored in a score matrix. Finally, the model has the most points in the image is detected as vehicle type. The experimental result is shown the proposed algorithm in terms of speed and accuracy offers better performance than the algorithms SURF and FREAK.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vehicle Type
  • Recognition
  • Surveillance System
  • 3-D CAD Models
  • Feature-Based Methods