حاشیه‌نویسی تصویر با استفاده از الگوریتم خوشه‌بندی نیمه نظارتی طیفی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم تحقیقات کرمان

2 دانشگاه صنعتی قم

چکیده

چکیده: با توجه به رشد تصاویر دیجیتال در دنیای امروز نیاز به روش‌هایی کارا برای حاشیه‌نویسی تصاویر احساس می‌شود. در این مقاله، از روش خوشه‌بندی نیمه نظارت شده طیفی همراه با بازخورد مرتبط برای حاشیه نویسی تصاویر دیجیتال استفاده شده است که استفاده از این روش باعث غلبه کردن بر مسئله همگرا شدن در مینیمم محلی شده است. عملکرد روش پیشنهادی بر روی 5000 داده مجموعه داده Corel تست شده است و نتایج بدست آمده نشان دهنده کارآیی و دقت بالای روش پیشنهادی در مقایسه با روش‌های خوشه بندی دیگر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Image annotation using a semi-supervised spectral clustering algorithm

نویسندگان [English]

  • Negar Sadeghzadeh 1
  • Mahboubeh Shamsi 2
  • Abdolreza Rasouli Kenari 2
چکیده [English]

Abstract: Due to the growth of digital images require efficient methods to annotate the images is sense. In this paper, a semi-supervised spectral clustering with relevance feedback is used to annotate digital photos which is overcome the local minima problem on clustering methods by using some labeled information given by users. Performance of the proposed method is tested on Corel 5K dataset and the results demonstrate the efficiency and accuracy of the proposed method compared with other clustering methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image Annotation
  • Semi-supervised learning
  • Semi-supervised spectral clustering
  • Relevance feedback