ارائه یک روش جدید دو مرحله ای جهت تخمین هوشمند سن افراد

نویسندگان

1 دانشگاه صننعتی امیرکبیر

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تخمین سن هوشمند افراد از روی تصاویر چهره، به دلیل نقش کلیدی در بسیاری از موارد کاربرد نظیر تحلیل رفتار مشتریان در یک سیستم هوش تجاری، به یکی از موضوعات تحقیقاتی مهم در حوزه بینایی ماشین و تشخیص الگو تبدیل شده است. تخمین سن، فرایندی است که طی آن، تصویر چهره فرد توسط کامپیوتر، پردازش شده و سن او براساس معیار سال، برآورد می شود. فرایند تخمین سن از دو بخش اصلی تشکیل می گردد: 1) توصیف چهره و 2) یادگیری تابع تخمین سن. تاکنون روش های متعددی جهت بهبود یک یا هردو بخش فرایند تخمین سن ارائه شده است. در این مقاله یک روش جدید، جهت بهبود بخش یادگیری تابع تخمین سن ارائه می شود. در روش پیشنهادی، توصیف چهره در دو مرحله و با استفاده از روش های BIF (Bio-Inspired Features) و PLS (Partial Least Squares) انجام می شود و در ادامه، سن فرد توسط یک روش دو مرحله ای جدید که بر مبنای شبکه عصبی (Multi-Layer Perceptron) MLP پیاده سازی شده است، تخمین زده می شود. به منظور ارزیابی، روش پیشنهادی برروی دو پایگاه داده معروف FG-NET و MORPH2 اجرا شده است. نتایج، حاکی از برتری روش پیشنهادی (54% دقت بیشتر برروی پایگاه داده FG-NET و 78% دقت بالاتر برروی پایگاه داده MORPH2) بر سایر روش های موجود در فرایند تخمین سن است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A New Two-Step Method for Intelligent Age Estimation

نویسندگان [English]

  • Somaye Navazi 1
  • Abbas Rasoolzadegan 2
چکیده [English]

Intelligent age estimation via face images has become an important research topic in machine vision and pattern recognition fields because it has a key role in many applications such as customer behavior analysis in a business intelligence system. Age estimation is a process which analyses an individual face image and estimates his/her age based on the year measure. The age estimation process includes two parts: 1) face representation and 2) learning the age estimation function. So far several methods have been presented for improvement of one or both parts of the age estimation process. In this paper, a new method is presented for improvement of learning age estimation part. In the proposed method faces are represented by BIF (Bio-Inspired Features) and PLS (Partial Least Squares) methods, and then individual’s age is estimated by a new two-step method which is implemented based on MLP (Multi-Layer Perceptron) neural network. The proposed method is evaluated using two benchmark databases FG-NET and MORPH2. The results show that the proposed method improves the age estimation process (The proposed method gains 54% of improvement on FG-NET and also 78% of improvement on MORPH2).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age estimation
  • pattern recognition
  • neural network
  • PLS
  • BIF