جایابی و تعیین ظرفیت بهینه DSTATCOM در شبکه‌های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم ایمنی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 دانشگاه علم و صنعت

چکیده

با رشد و توسعه شبکه‌های قدرت, بهره‌برداری بهینه از این شبکه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. به دلیل هزینه بالای احداث و توسعه این شبکه‌ها, استفاده از ادواتی جهت بالابردن راندمان و کاهش مشکلات موجود (نظیر کاهش تلفات انرژی, بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش جریان عبوری از فیدرها), امری اجتنابناپذیر می‌باشد. برای مرتفع نمودن این مشکلات می‌توان از عنصر جبرانساز موازی شبکه توزیع به نام DSTATCOM استفاده نمود و تا حد امکان این مشکلات را کاهش داد. در این مطالعه به جایابی و تعیین ظرفیت بهینه این المان جهت کاهش حداکثری مشکلات موجود با وجود و بدون وجود منابع تولید پراکنده پرداخته شده است. به همین منظور از الگوریتم ایمنی (Immune Algorithm) که الهام گرفته از سیستم ایمنی و دفاعی جانداران می‌باشد, استفاده شده است. شبیه‌سازی بر روی شبکه تست IEEE 33 باسه انجام گرفته است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که با جایابی و تعیین ظرفیت بهینه DSTATCOM می‌توان به خوبی به مشکلات مذکور فائق آمده و محدودیت‌های شبکه تامین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal Allocation and Sizing of DSTATCOM by Immune Algorithm in Distribution Networks Including Distributed Generation

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Taher 1
  • Ahmad Reza Afsari 2
چکیده [English]

Optimum operation of power networks has attracted a great deal of attention considering the latest technological advancement taken place in these networks. Considering the huge costs associated with installation and development of such networks, employing any mean to increase efficiency, reduce loss and operation problems (such as reducing energy losses, improving voltage profile and current reduction of lines) seem to be inevitable. Shunt compensators such as DSTATCOM could be employed for these purposes. In this article, optimal allocation and sizing of this element to mitigate such problems both in the presence of distributed generation (DG) and without it are studied. Hence, immune algorithm (inspired originally by immune system of human body) is employed to simulate such optimization using the IEEE 33-bus standard test system. Results show that proposed method is capable of optimizing the distribution system by presenting optimal allocation and sizing of DSTATCOM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immune algorithm
  • Forward/backward sweep load flow
  • Distribution network
  • Distributed generator
  • DSTATCOM