کنترل موتور BLDC با استفاده از کنترل‌کننده PID مرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

در این مقاله روش جدیدی برای کنترل سرعت موتورهای BLDC ارائه می‌شود. در این روش از کنترل‌کننده PID مرتبه کسری (FOPID) جهت کنترل موتور BLDC استفاده شده است. ویژگی کنترل کننده PID مرتبه کسری، مقاومت و سادگی ساختار نسبت به سایر کنترل کننده های مقاوم می باشد. جهت تعیین پارامترهای کنترل‌کننده FOPID از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) که دارای سرعت و دقت بالایی در حل مسائل بهینه‌سازی است بهره گرفته شده است. جهت بررسی عملکرد کنترل‌کننده پیشنهادی، شبیه‌سازی‌ها با توابع هدف مختلف در محیط سیمولینک نرم‌افزار MATLAB صورت گرفته و نتایج حاصل با نتایج بدست آمده از کنترل‌کننده PID سنتی مقایسه شده‌اند. شبیه‌سازی‌ها عملکرد مطلوب کنترل‌کننده پیشنهادی را تایید می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Control of BLDC Motor by using of FOPID Controller Optimized by Imperialist Competitive Algorithm ICA

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Halvaei Niasar
  • Saber Falahati Aliabadi
چکیده [English]

In this paper a new method for speed control of BLDC motors is proposed. In this method, fractional order PID (FOPID) is used for control of BLDC motor. In order to determine the parameters of FOPID controller imperialist competitive algorithm (ICA) is employed for its high speed and accurate for solve of optimization problems. In order to verify the performance of proposed controller, some simulations have been carried out with different object functions in Simulink environment of MATALB and obtained results have been compared with results of conventional PID. Good performance of proposed controller is validated by results of simulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • BLDC motor
  • speed control
  • fractional order PID
  • Imperialist Competitive Algorithm