موضوعات = محاسبات ابری و مه
روش جدید جهت تخصیص منابع به جریان‌های کاری بی‌درنگ در محیط‌های مه مبتنی بر شبکه‌های نرم‌افزار محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

10.22052/scj.2023.248726.1121

محمد صادق زاده؛ رضا محمدی؛ محمدی نصیری؛ سکینه سهرابی